باسلام ،دانش آموزان گرامی ،باتوجه به شرایز موجود،برای ۸ نمره عملی ونیز نمره مستمر ترم دوم،تا ۲۸همین ماه ،به اندازه ۵ صفحه آ۴ یک یا دو عملیات دفاع مقدس را شرح داده ودر روزهای زوج به دفتر دبیرستان، تحویل نمایید.موفق باشید. موسوی .