توصیه : خواب بیش از حد و تا دیر وقت و دراز کشیدن زیاد در منزل موجب بسته شدن و عدم کارایی بسیاری از مسیرهای حبابچه ای که در انتهای ریه ها هستند می شود که این باعث کم شدن حجم اکسیژن ورودی به خون و کم شدن اکسیژن برای عضلات قلب می شود و میتواند موجب سکته و یا نارساییهای قلبی شود . ولی روزی 40 دقیقه ورزش هوازی تمام مسیرهای هوایی را باز و موجب حداکثر شدن اکسیژن خون و سلامتی قلب می شود .

سوال : هر آنچه راجع به ورزش و مسابقات دو ومیدانی در سطح جهانی وجود دارد را بنویسید .

ایمیل من : mirmajid@ymail.com