توصیه : ملاتونین یک هورمون بسیار مهم در تنظیم ساعت زیستی بدن می باشد. این هورمون با تاریک شدن هوا شروع به ترشح در بدن می کند و باعث آرامش و به خواب رفتن تدریجی همه
ارگانهای بدن می شود . ما باید با شروع تاریکی وعده شام را صرف کرده و به بدن استراحت بدهیم
و خواب زود هنگام داشته باشیم . خوردن دیر هنگام و سنگین شام موجب اختلال در کارکرد سیستمهای بدن که در حال به خواب رفتن می باشند می شود . که این در طولانی مدت موجب ابتلا به دیابت و سایر بیماریهای متابولیکی می شود . پس زود شام بخورید ، سبک بخورید و زودتر به رخت خواب بروید تا سالم بمانید .
رونالدو ستاره و ملیاردر دنیای فوتبال می گفت من هنوز ساعت 10 شب راندیدم .

سالم و شاد باشید